Belastingdienst staat aandelenfusie toe bij bedrijfsopvolging

De Belastingdienst heeft een gunstig standpunt ingenomen voor een ondernemer die een deel van zijn onderneming wil overdragen aan zijn kind. Het standpunt is op 18 juli 2023 gepubliceerd. De ondernemer heeft alle aandelen in een open commanditaire vennootschap (OCV), die weer alle aandelen heeft in een besloten vennootschap (X...

Wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen

Het Kabinet heeft de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar verbetering van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen gepresenteerd. Het doel is een eerlijkere behandeling en vereenvoudiging van de regelingen voor ondernemers en erfgenamen. De brief van 29 juni jl. aan de Tweede Kamer met de voorstellen, vindt u onder aan de nieuwsbrief. In...

Belastingrente 1 juli 2023

Het belastingrente percentage wordt verhoogd met ingang van 1 juli 2023. De nieuwe percentages zijn als volgt: Vennootschapsbelasting: het percentage is gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties. Het rentepercentage bedraagt 8% en is gelijk aan het minimum percentage. Overige belastingen zoals inkomstenbelasting, btw, overdrachtsbelasting e.d.: het percentage is gekoppeld...

Nederland sluit nieuw belastingverdrag met België

Op 21 juni hebben staatssecretaris Van Rij, de Belgische minister van Financiën Van Peteghem en de Vlaamse minister van Financiën Van Diependaele in Brussel het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België ondertekend. Dit nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag uit 2001. Het nieuwe belastingverdrag is belangrijk om dubbele belasting te...

Kennisgroepstandpunt over toets materiele onderneming in het buitenland

De Kennisgroep Dividend- en Bronbelastingen heeft op 11 april 2023 een standpunt gepubliceerd met betrekking tot de eisen voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling dividendbelasting. Het gaat hierbij om de situatie waarin een natuurlijk persoon woonachtig in Duitsland, middels een fiscaal transparant lichaam, een materiële onderneming drijft in Duitsland en tot...

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023

Na instemming met het Belastingplan 2023 door de Eerste Kamer heeft het ministerie van Financiën op 20 december 2022 een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in de belastingenregels per 1 januari 2023 gepubliceerd. Hieronder vallen: het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de 1e schijf in...

‘Massaal bezwaar plus’-procedure box 3 rechtsherstel

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad in een massaal bezwaarprocedure - kort gezegd - het box 3-belastingstelsel in de inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Op Prinsjesdag 2022 maakte het kabinet bekend dat niet-bezwaarmakers...

OECD presents new reporting and exchange framework for crypto-assets

On 10/10/2022 the OECD delivered a new global tax transparency framework to provide for the reporting and exchange of information with respect to crypto-assets, the so-called Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm. The new framework will be discussed in Washington DC on October 12-13 by the finance ministers and central bank...

EU puts the thumbscrews on tax evaders

Anguilla, the Bahamas and the Turks and Caicos Islands have been added to the EU list of non-cooperative tax jurisdictions (blacklist). Countries will be added to the list if, according to EU Council, they do not cooperate in the fight against tax evasion. There are currently twelve jurisdictions on the...

Factsheet Belastingplan 2023

Box Box 1 (WUO/Loon/ROW) Box 2 (AB) Box 3 (beleggingen) Kenmerk Arbeid Arbeid/kapitaal Kapitaal   Grondslag Totale opbrengst Totale opbrengst Forfait (spaarvariant)   Tarief Progressief: 36,93% resp. 49,5% Proportioneel tarief: 26,9% Proportioneel:31%       - VPB schijfgrens van € 395.000 naar € 200.000   - VPB opstaptarief van 15%...