Belastingdienst staat aandelenfusie toe bij bedrijfsopvolging

De Belastingdienst heeft een gunstig standpunt ingenomen voor een ondernemer die een deel van zijn onderneming wil overdragen aan zijn kind. Het standpunt is op 18 juli 2023 gepubliceerd. De ondernemer heeft alle aandelen in een open commanditaire vennootschap (OCV), die weer alle aandelen heeft in een besloten vennootschap (X BV) waarin de onderneming zit. De ondernemer wil een deel van zijn belang in X BV schenken aan zijn kind, maar dat kan niet zomaar omdat de OCV geen aandelen kan uitgeven. Daarom wil hij de volgende stappen zetten:

  • Hij laat een nieuwe BV (Y BV) de aandelen in de OCV overnemen. Dit heet een aandelenfusie.
  • Hij laat X BV het ondernemingsvermogen als dividend uitkeren aan Y BV via de OCV.
  • Hij laat een deel van Y BV afsplitsen naar een nieuwe BV (Z BV).
  • Hij schenkt de aandelen in Z BV aan zijn kind met gebruikmaking van de doorschuifregeling.

De Belastingdienst vindt dat deze stappen niet bedoeld zijn om belasting te ontwijken of uit te stellen, maar om de bedrijfsopvolging mogelijk te maken. De Belastingdienst verwijst naar een eerdere uitspraak van de staatssecretaris, die ook heeft gezegd dat een splitsing die alleen bedoeld is om de bedrijfsopvolging te regelen, niet als belastingontwijking wordt gezien.

De Belastingdienst geeft dus toestemming voor de aandelenfusie en de splitsing. De ondernemer kan zo zijn kind laten meedoen in zijn onderneming zonder directe belastingheffing.

Dit is een belangrijke uitspraak van de Belastingdienst, omdat het ondernemers meer mogelijkheden biedt om hun onderneming over te dragen aan hun kinderen. De uitspraak betekent dat ondernemers kunnen profiteren van de doorschuifregeling, waardoor ze geen belasting hoeven te betalen over de waardestijging van de aandelen die ze schenken. Dit kan een grote financiële last voor ondernemers wegnemen en het voor hen gemakkelijker maken om hun onderneming over te dragen aan hun kinderen.

Het standpunt van de Belastingdienst is te lezen op https://kennisgroepen.belastingdienst.nl/publicaties/kg00320232-aandelenfusie-met-open-cv/

Bedankt voor uw belangstelling. Als u nog vragen heeft over de bedrijfsopvolgingsregeling of iets anders, neem gerust contact op met ons.