‘Massaal bezwaar plus’-procedure box 3 rechtsherstel

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad in een massaal bezwaarprocedure - kort gezegd - het box 3-belastingstelsel in de inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Op Prinsjesdag 2022 maakte het kabinet bekend dat niet-bezwaarmakers...

OECD presents new reporting and exchange framework for crypto-assets

  On 10/10/2022 the OECD delivered a new global tax transparency framework to provide for the reporting and exchange of information with respect to crypto-assets, the so-called Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm. The new framework will be discussed in Washington DC on October 12-13 by the finance ministers and central...

EU puts the thumbscrews on tax evaders

Anguilla, the Bahamas and the Turks and Caicos Islands have been added to the EU list of non-cooperative tax jurisdictions (blacklist). Countries will be added to the list if, according to EU Council, they do not cooperate in the fight against tax evasion. There are currently twelve jurisdictions on the...

Factsheet Belastingplan 2023

Box Box 1 (WUO/Loon/ROW) Box 2 (AB) Box 3 (beleggingen) Kenmerk Arbeid Arbeid/kapitaal Kapitaal   Grondslag Totale opbrengst Totale opbrengst Forfait (spaarvariant)   Tarief Progressief: 36,93% resp. 49,5% Proportioneel tarief: 26,9% Proportioneel:31%       - VPB schijfgrens van € 395.000 naar € 200.000   - VPB opstaptarief van 15%...

Tax measures 2023

Budget Day 2023 was here again. On 20 September 2022, Mrs Kaag, the Dutch Minister of Finance presented the Dutch Budget Plan 2023 and tax measures for 2023 to the Lower House of Parliament. The government is setting aside a considerable amount of money to ease purchasing-power problems as a...

Minder belastingontwijking via Nederland

Rente-, royalty- en dividendstromen vanuit Nederland naar laagbelastende landen zijn aanzienlijk afgenomen van € 38,5 miljard in 2019 naar € 6 milard in 2021. Door de verschillende maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen tegen belastingontwijking is het geld dat vanuit Nederland naar landen met een laag belastingtarief stroomt, flink...

Fiscale maatregelen Voorjaarsnota 2022

Op vrijdag 20 mei 2022 is de Voorjaarsnota 2022 bekend gemaakt. Deze nota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar en dient als uitgangspunt voor de begroting van het komend jaar. Het bevat maatregelen ter dekking van extra uitgaven voor reparatie van het kerstarrest van de Hoge Raad over Box...

Meer transparantie over inkomsten digitale platformen

Het wetsvoorstel transparantie over inkomsten digitale platformen (ook wel DAC7) is op 23 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel worden digitale platformen vanaf 1 januari 2023 verplicht jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over verkopers die via hun platformen geld verdienen. Deze informatie wordt...

Nederland sluit belastingverdrag met Colombia

Op 16 februari hebben Minister-president Rutte en President Duque van Colombia in Den Haag het belastingverdrag tussen Nederland en Colombia ondertekend. Dit belastingverdrag voorkomt dubbele belastingheffing en draagt bij aan de economische belangen van beide landen. Colombia is een belangrijke partner voor Nederland in Latijns-Amerika. Met dit belastingverdrag worden potentiële...

Belastingdienst doet uitspraak in box 3 procedures

Belastingdienst doet uitspraak in box 3 procedures Nieuwsbericht | 04-02-2022 | 16:45 De Belastingdienst heeft vandaag uitspraak gedaan in de zogenaamde massaal bezwaarprocedures box 3 over de jaren 2017 t/m 2020 in reactie op een arrest van de Hoge Raad. In de uitspraak staat dat alle ruim 200.000 bezwaarschriften die...