Nieuws

Nederland sluit belastingverdrag met Cyprus

Nederland heeft met Cyprus een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken. Het verdrag is op dinsdag 1 juni 2021 in Nicosia ondertekend. Nederland heeft nu met alle landen van de Europese Economische...

Nederland en Duitsland wijzigen het belastingverdrag

Nederland en Duitsland hebben een protocol tot wijziging van het belastingverdrag ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over het heffingsrecht over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en over het tegengaan van belastingontwijking. Het wijzigingsprotocol is op woensdag 24 maart 2021 in Den Haag ondertekend. In een belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds...

Developments EU taxation of digital trading

Tax authorities should share information more quickly Sanctions should be introduced for platforms and need to be harmonised Non-EU platforms must register in an EU member state where they have substantial economic activity On Wednesday, MEPs recommended changes to draft legislation aiming to trace and tax the sales that people...

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

Nederland heeft met Chili een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken. Het verdrag is op maandag 25 januari 2021 in Santiago ondertekend door de Chileense minister van Financiën Briones, in digitale aanwezigheid...

Publicatie nadere regels ”Paradijs” belasting

Op 31 december 2020 is de Uitvoeringsregeling bronbelasting 2021 gepubliceerd. De regeling geeft uitvoering aan art. 2.1, lid 5 Wet bronbelasting 2021 die op 1 januari jl. in werking is getreden. Het betreft de (relevante substance) voorwaarden die van belang zijn voor de bewijslastverdeling in de misbruiktoets van de wet....

Kerncijfers Inkomstenbelasting 2021

Onderstaande kerncijfers ontlenen wij aan het eindejaarsbericht van het Ministerie van Financiën. De inflatiecorrectie voor 2021 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,6%. Een selectie van de belangrijkste wijzigingen uit het pakket Belastingplan 2021, kunt u ook hier rustig nalezen Belangrijkste wijzigingen voor ons...

Tarief vennootschapsbelasting 2021

Schijven / tarieven Vennootschapsbelasting 2020 2021 Bovengrens schijf 1 200.000 245.000 Vpb-tarief 1e schijf 16,5% 15% Vpb-tarief 2e schijf 25% 25% Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in 2021 wordt niet verlaagd, in tegenstelling tot eerdere aankondigingen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de financiering van een nieuwe investeringsstimuleringsregeling voor...

R&D-kosten verlagen? Vraag nu WBSO aan voor 2021

U kunt nu online een aanvraag voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) indienen voor 2021. Wilt u vanaf 1 januari 2021 gebruik maken van de WBSO? Dien uw aanvraag dan uiterlijk 20 december 2020 in. Voor zelfstandigen is dit 1 januari 2021. Vanaf 2021 zijn er wijzigingen in...

Lijst belastingparadijzen 2021-Consultatie gestart

Het Ministerie van Financiën is een internetconsulatie gestart over de aanwijzing laag belastende staten 2021. Het betreft laag belastende staten en/of staten die niet-coöperatief zijn. Ten opzichte van 2020 worden geen nieuwe staten aangewezen en worden geen staten van de lijst verwijderd. Laag belastende staten zijn staten zonder winstbelasting of...

Nieuw formulier registratie buitenlandse ondernemers

De Belastingdienst heeft een nieuw registratieformulier gepubliceerd waarmee buitenlandse ondernemers zich voor de omzetbelasting, vennootschapsbelastingen en/of loonheffingen kunnen aanmelden. Het nieuwe formulier kunt u hier hieronder downloaden. Met dit formulier meldt u zich als buitenlandse ondernemer aan bij de Nederlandse Belastingdienst voor de omzetbelasting, de vennootschapsbelasting en de loonheffingen. Invullen en opsturen Vul...