Belastingrente 1 juli 2023

Het belastingrente percentage wordt verhoogd met ingang van 1 juli 2023. De nieuwe percentages zijn als volgt:

  • Vennootschapsbelasting: het percentage is gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties. Het rentepercentage bedraagt 8% en is gelijk aan het minimum percentage.
  • Overige belastingen zoals inkomstenbelasting, btw, overdrachtsbelasting e.d.: het percentage is gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Vanaf 1 juli 2023 geldt een percentage van 6% (was voorheen 4% gelijk aan het minimum rentepercentage).

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/belastingrente/overzicht_percentages_belastingrente