Privacyverklaring

Introductie
Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van bezoekersinformatie die via deze website door Soliana Belastingadvies B.V. verzameld of verwerkt wordt.

Indien u als bezoeker besluit om u te registeren of informatie achter te laten via deze website, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze website bevat links naar andere websites, waarvoor een afwijkend privacybeleid kan gelden.

U kunt gebruik maken van het contactformulier voor vragen over deze privacyverklaring of indien u van mening bent dat er onvoldoende met uw belangen rekening is gehouden.

Informatieverzameling
Om gebruik te kunnen maken van deze website hoeft u als bezoeker geen persoonlijke informatie in te vullen. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare (persoonlijke) informatie, die expliciet en vrijwillig door bezoekers is achtergelaten.

In het algemeen heeft Soliana Belastingadvies B.V. geen behoefte aan gevoelige informatie over bezoekers (zoals gegevens, die betrekking hebben op ras of etniciteit, geloofsovertuiging, strafrechtelijke informatie, informatie over de fysieke of mentale gezondheid of de seksuele geaardheid). Echter, indien noodzakelijk zullen wij de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker vragen voor de verzameling en het gebruik van dergelijke informatie.

Cookies en web beacons

Voor een goede werking van deze website en om een verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, maken wij gebruik van zogenaamde cookies (kleine tekstbestanden, opgeslagen in de browser van de gebruiker) of web beacons (elektronische plaatjes om bezoekers, die een bepaalde pagina hebben bezocht, te tellen en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld.

Deze instrumenten gebruiken we om informatie te achterhalen en om bepaalde categorie?n gebruikers te identificeren aan de hand van IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina?s.
Met deze informatie kunnen we het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website analyseren en garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve informatiebron.

De meeste webbrowsers bieden individuele gebruikers de mogelijkheid om het gebruik van deze instrumenten uit te schakelen. Als cookies zijn uitgeschakeld kan dat in sommige situaties tot gevolg hebben, dat bezoekers bepaalde delen van de website niet kunnen benaderen.

Gebruik van informatie

Persoonlijke informatie, ingegeven op deze website, wordt slechts voor beperkte doeleinden gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld zijn als u:

  • verzoekt om meer informatie,
  • ons verzoekt om contact op te nemen,
  • zich aanmeldt voor een lezing of evenement.

In deze gevallen gebruiken wij de informatie, die u op de website heeft achtergelaten, voor terugkoppeling. Daarbij kan deze worden gebruikt voor verschillende, aan de website gerelateerde taken, zoals analyseren van bezoekersgedrag.
Soliana Belastingadvies B.V. zorgt ervoor dat onze marketingactiviteiten voldoen aan de vereisten, die daaraan door de toepasselijke wet- en regelgeving worden gesteld en voert procedures om de noodzakelijke toestemming te verkrijgen, voordat wij u op enigerlei wijze informatie toesturen.
U kunt ons te allen tijde verzoeken te stoppen met het versturen van e-mails of andere communicatie, die wordt gegenereerd in reactie op uw registratie op onze website.

Openbaarmaking van informatie aan derde partijen

Informatie, die betrekking heeft op bezoekers, kan worden verstrekt aan serviceproviders, die deze voor ons analyseren en verwerken. Het is niet gebruikelijk deze informatie te delen met derden, tenzij dit bij de verzameling uitdrukkelijk aan u bekend is gemaakt.

Informatiebeveiliging

Op deze website zijn algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging van toepassing, teneinde de door bezoekers verstrekte informatie via onze website te beschermen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Soliana Belastingadvies B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt de ingangsdatum bovenaan deze pagina aangepast.

Vragen

Indien u vragen heeft met betrekking tot de bescherming van uw privacy bij het gebruik van deze website, neemt u dan gerust contact met ons op:
Met het verzenden van het contactformulier stemt u tevens in met deze privacyverklaring.
Soliana Belastingadvies B.V.
Motorwal 105
1021 PE Amsterdam
tel: 020-6370515

Ingangsdatum 10 september 2012