Box 3: Hoge Raad oordeelt opnieuw in uw voordeel!

Controleer uw aanslag en maak bezwaar als uw werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement!

Belangrijke informatie over de uitspraken van de Hoge Raad over de box 3-heffing van 5 juni 2024! Het is een must-read voor alle belastingplichtigen die in box 3 worden belast!

De Hoge Raad oordeelt dat de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet) niet in alle gevallen de verdragsinbreuk wegneemt die in de uitspraak van 24 december 2021 is geconstateerd. De berekening van het forfaitaire rendement onder de Herstelwet leidt nog steeds in veel gevallen tot een schending van het discriminatieverbod en het eigendomsrecht.

Dit geldt in ieder geval voor belastingplichtigen met “overige bezittingen”, dus mensen die beleggen of anderszins risicovol met hun vermogen omgaan. Voor hen wordt het forfaitaire rendement op dezelfde manier berekend als onder het oorspronkelijke stelsel, wat betekent dat succesvolle beleggers onevenredig worden bevoordeeld ten opzichte van minder succesvolle beleggers.

De Hoge Raad geeft regels voor de berekening van het werkelijke rendement. Dit omvat alle inkomsten en waardeveranderingen van het vermogen in box 3, zonder aftrek van heffingsvrij vermogen of rekening te houden met inflatie of met rendementen in andere jaren. Kosten worden niet meegenomen, maar rente op schulden wel.

Belastingplichtigen die kunnen aantonen dat hun werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement, hebben recht op rechtsherstel. Dit betekent dat hun aanslag moet worden verminderd totdat er alleen nog belasting wordt geheven over het werkelijke rendement!

Rentevergoeding over de teruggave is in beginsel niet mogelijk, tenzij de wettelijke rentevergoeding hoger is dan de belastingvermindering.

De uitspraak van de Hoge Raad is belangrijk voor alle belastingplichtigen die in box 3 worden belast. Het betekent dat zij hun aanslag moeten controleren en bezwaar moeten maken als zij kunnen aantonen dat hun werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement.

De Hoge Raad heeft benadrukt dat het huidige stelsel van box 3 niet houdbaar is. De wetgever moet zo spoedig mogelijk een nieuw stelsel invoeren dat is gebaseerd op het werkelijke rendement.

Voor meer informatie over de uitspraken, raadpleeg de officiële publicaties op de website van de Hoge Raad: https://www.hogeraad.nl/.

Mocht u meer informatie nodig hebben horen we dat graag van u.