Transfer pricing

Transfer pricing
Belastingautoriteiten worden steeds meer bewust van het belang van de door multinationals gehanteerde verrekenprijzen. Door creatief gebruik te maken van internationale verschillen trachten ondernemers zoveel mogelijk hun kosten neer te laten slaan, waar de belastingdruk het hoogst is, terwijl de opbrengsten terechtkomen waar de druk het laagst is.
OECD-richtlijnen schrijven voor dat bedrijven, die behoren tot een internationale groep, hun winst dienen vast te stellen in overeenstemming met het zogenaamde at arm’s length beginsel.

Verrekenprijzen
Indien uw onderneming grensoverschrijdende diensten of producten levert aan verbonden lichamen, rijst de vraag al snel of de verrekenprijzen die u hanteert at arm’s length zijn en voldoen aan de geldende documentatieverplichtingen. Op dit gebied hebben we veel expertise, zo helpen we u graag met praktische oplossingen.

Professionals
Soliana Belastingadvies B.V. kunt u o.a. raadplegen over het opzetten van een optimale internationale holding-, royalty- of financieringsstructuur, import/exportstructuren, overdracht van intellectuele rechten, zakelijke rentevergoedingen en voor vele andere vraagstukken, waarbij intercompany-transacties een rol spelen.
We beschikken over een ruime kennis en ervaring van transfer pricing-wetgeving en bijbehorende documentatieverplichtingen. In de loop der jaren hebben we daarbij een sterk netwerk opgebouwd van transfer pricing-professionals, die u kunnen bijstaan in het buitenland.

Bemiddeling
De juiste anticipatie op nationale transfer pricing-wetgeving creëert zekerheid en vertrouwen in uw internationale ondernemingsstructuur. Indien gewenst kunnen we bemiddelen met lokale belastingautoriteiten voor de vaststelling van de juiste verrekenprijzen.
We kunnen u informeren over de eisen, die internationaal aan transfer pricing worden gesteld. Desgewenst verrichten we een onderzoek naar de toegestane winstmarges op uw grensoverschrijdende transacties.