Overige diensten

Overige diensten
Fiscaal advies aan en begeleiding van bedrijven en hun eigenaren met een nadruk op de strategische planning, op gebieden als:

 • keuze van rechtsvorm;
 • toepassing van ondernemingsfaciliteiten;
 • herstructureren van ondernemingen;
 • fiscale eenheid;
 • fusies en overnames en due-diligence;
 • bedrijfsopvolging voor de DGA;
 • de B.V. als financieringsinstrument;
 • pensioen in eigen beheer;
 • werkkostenregeling;
 • De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht (Flex-BV);
 • beroep en bezwaar;
 • assistentie bij de fiscale aspecten van de jaarrekening;
 • uw administratie in overeenstemming brengen met de wetgeving;
 • ondersteuning bij belastingcontrole en administratieve boetes;
 • fiscale begeleiding bij ontbinding van vennootschappen, liquidaties, etc.