Schijven /tarieven Vennootschapsbelasting (Vpb)

Schijven /tarieven Vennootschapsbelasting (Vpb)

2021

2022

Bovengrens schijf 1

245.000

395.000

Vpb-tarief 1e schijf

15%

15%

Vpb-tarief 2e schijf

25%

25,8%