Kerncijfers Inkomstenbelasting 2022

Zoals gebruikelijk hebben we de belangrijkste fiscale parameters voor 2022 voor u samengevat.
Onderstaande kerncijfers ontlenen wij aan het eindejaarsbericht van het Ministerie van Financiën.
De inflatiecorrectie voor 2022 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,3%.
Een selectie van de belangrijkste wijzigingen uit het pakket Belastingplan 2022, kunt u ook hier nalezen

Schijven /tarieven IB/PVV

2021 2022
Bovengrens 1e schijf box 1 geboren na 31-12-1945 35.129 35.472
Bovengrens 1e schijf box 1 geboren voor 1-1-1946 35.941 36.409
Bovengrens 2e schijf box 1 68.507 69.398
Belastingtarief 1e schijf box 1 9,45% 9,42%
Belastingtarief 2e schijf box 1 37,10% 37,07%
Belastingtarief 3e schijf box 1 49,50% 49,50%
Max. aftrekpercentage hypotheekrenteaftrek 43,00% 40,00%
idem bepaalde grondslagverminderende posten 43,00% 40,00%
Tarief AOW – premie 17,90% 17,90%
Tarief AWBZ/WLZ – premie 9,65% 9,65%
Tarief ANW – premie 0,10% 0,10%
Gecombineerd tarief 1e schijf 37,10% 37,07%
idem boven AOW-leeftijd 1e schijf 19,20% 19,17%
Tarief box 2 26,90% 26,90%
Tarief box 3 31,00% 31,00%
Drempel schulden per volwassene box 3 3.200 3.200
Heffingvrij vermogen box 3 50.000 50.650
Bovengrens grondslag 1 e schijf box 3 50.000 50.650
Bovengrens grondslag 2e schijf box 3 950.000 962.350
Forfaitair rendement 1e schijf box 3 1,90% 1,82%
Forfaitair rendement 2e schijf box 3 4,50% 4,37%
Forfaitair rendement 3e schijf box 3 5,69% 5,53%
Dividendbelasting (voorheffing IB) 15,00% 15,00%

 

Heffingskortingen

2021 2022
Algemene heffingskorting
Algemene heffingskorting maximum 2.837 2.888
idem boven AOW-leeftijd 1.469 1.494
Start afbouw vanaf inkomen 21.043 21.317
Algemene heffingskorting nul bij inkomen 68.507 69.398
Afbouwpercentage 5,977% 6,007%
idem boven AOW-leeftijd 3,093% 3,106%
Percentage uitbetaalbare heffingskorting 13,33% 6,67%

 

Ondernemersfaciliteiten Inkomstenbelasting

2021 2022
Zelfstandigenaftrek 6.670 6.310
Extra zelfstandigenaftrek voor starters 2.123 2.123
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (maximum) 12.000 12.000
Fiscale oudedagsreserve maximum / percentage 9.395 / 9,44%  9.632/ 9,44%
Aftrek voor speur en ontwikkeling (5E70) 13.188 13.360
Extra S&0-aftrek voor starters 6.598 6.684
Stakingsaftrek 3.630 3.630
MKB-winstvrijstelling 14% 14%

 

Investeringsaftrek

2021e 2022
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 28% 28%
KIA opbouw als investering tussen 2.400 2.400
– 59.170 – 59.939
KIA maximum 16.568 16.784
KIA afbouw als investering hoger dan 109.574 110.998
KIA afbouwpercentage 7,56% 7,56%
KIA nul als investering hoger dan 328.721 332.994
Energie-investeringsaftrek (EIA) 45,5% 45,5%
Milieu-investeringsaftrek (MIA) maximumpercentage 36% 45%
Milieu-investeringsaftrek (MIA) middenpercentage 27% 36%
Milieu-investeringsaftrek (MIA) minimumpercentage 13,5% 27,0% _

Vrijstellingen vermogensrendementsheffing in box 3 (€)

2021 2022
Uitvaartverzekering 7.348 7.444
Bestaande kapitaalverzekeringen* 123.428 123.428
Bestaande kapitaalverzekeringen met fiscale partner* 246.856 246.856
Contant geld 552 560
Contant geld met fiscale partner 1.104 1.120

* Wordt niet geïndexeerd.

Uitgaven inkomensvoorzieningen

Maximale jaarruimte (% van premiegrondslag)

13,3

13,3

Maximale jaarruimte (€)

13.236

13.570

Maximale reserveringsruimte (€); op 1 januari 2022 jonger dan 56 jaar en 7 maanden

7.489

7.587

Maximale reserveringsruimte (€); op 1 januari 2022 56 jaar en 7 maanden of ouder

14.785

14.978

Franchisebedrag voor premiegrondslag (€)

12.672

12.837

Inkomensgrens box 1 voor premiegrondslag (€)

112.189

114.866

Maximale jaaruitkering tijdelijke oudedagslijfrenten

22.443

22.735

Maximale bedrag voor afkoop lijfrente vrij van revisierente

4.547

4.607