Nieuws

Geen algemene eisen aan transparantie over financieringsstromen

De Belastingdienst stelt in het algemeen geen eisen aan bedrijven met een hoofdkantoor in Nederland ten aanzien van transparantie over financieringsstromen van en naar laagbelastende staten of staten op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Dit antwoordt Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën op vragen van verschillende Kamerleden over schending van...

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

De Belastingdienst heeft in verband met de coronacrisis een soepeler standpunt ingenomen met betrekking tot het gebruikelijk loon. Op het Forum Fiscaal Dienstverleners meldt de Belastingdienst ermee akkoord te gaan dat het gebruikelijk loon over 2020 achteraf door de bv wordt bepaald. Ook een tijdelijke verlaging van het maandloon behoort,...

Aanvraagformulier 30%-regeling voor 2020 beschikbaar!

De laatste versie van het aanvraagformulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2020’ is nu beschikbaar. Met dit formulier kunt u de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland. Met de 30%-regeling kan een werknemer uit het buitenland onder voorwaarden een onbelaste vergoeding ontvangen voor de extra...

Nederlandse lijst belastingparadijzen

Saudi-Arabië, Qatar, Koeweit en Belize gaan van de lijst af! Verenigde Arabische Emiraten blijft op de lijst! Nieuw zijn Barbados en Turkmenistan. Er staan in totaal 14 landen op de vandaag in de Staatscourant gepubliceerde Nederlandse lijst van laagbelastende landen. De lijst wordt gebruikt bij bestaande en nieuwe maatregelen tegen...

Belastingplan 2020: wijzigingen voor particulieren

Hieronder vindt u een selectie van de belangrijkste maatregelen uit het pakket Belastingplan 2020. Een overzicht van alle maatregelen kunt u bekijken op de pagina Belastingplanstukken van de Rijksoverheid. U kunt deze hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal

S&O-afdrachtsvermindering: wijzigingen m.i.v. 2020

Het pakket Overige fiscale maatregelen 2020 voorziet in een beperkt aantal aanpassingen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering (WVA). Voor 2020 worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 1. Uitbreiding van het aantal momenten waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd van drie naar vier per jaar; 2....

Belastingplan 2020: wijzigingen vennootschapsbelasting

Wijzigingen vennootschapsbelasting In 2020 blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gelijk. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting omlaag, maar minder dan eerder aangekondigd. In 2020 wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in tegenstelling tot eerdere plannen niet verlaagd. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor...