Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

De Belastingdienst heeft in verband met de coronacrisis een soepeler standpunt ingenomen met betrekking tot het gebruikelijk loon. Op het Forum Fiscaal Dienstverleners meldt de Belastingdienst ermee akkoord te gaan dat het gebruikelijk loon over 2020 achteraf door de bv wordt bepaald. Ook een tijdelijke verlaging van het maandloon behoort, onder voorwaarden, tot de mogelijkheden. Loon dat de dga al heeft genoten mag niet met terugwerkende kracht worden verlaagd.Het bericht kunt u hierna lezen.

https://ffd.pleio.nl/news/view/60240838/verlaging-gebruikelijk-loon-vanwege-coronacrisis/