Tarief vennootschapsbelasting 2021

Schijven / tarieven Vennootschapsbelasting

2020 2021
Bovengrens schijf 1 200.000 245.000
Vpb-tarief 1e schijf 16,5% 15%
Vpb-tarief 2e schijf 25% 25%

Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in 2021 wordt niet verlaagd, in tegenstelling tot eerdere aankondigingen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de financiering van een nieuwe investeringsstimuleringsregeling voor ondernemers. Voor meer informatie zie Tarieven en schijven