• Belastingplan 2020: wijzigingen voor particulieren (20 november 2019) - Belastingwijzigingen voor particulieren Hieronder vindt u een selectie van de belangrijkste maatregelen uit het pakket Belastingplan 2020. Een overzicht van alle maatregelen kunt u bekijken op de pagina Belastingplanstukken van de Rijksoverheid. U kunt deze hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal   Lees verder
  • S&O-afdrachtsvermindering: wijzigingen m.i.v. 2020 (20 november 2019) - S&O-afdrachtvermindering: aanpassingen m.i.v. 2020 Het pakket Overige fiscale maatregelen 2020 voorziet in een beperkt aantal aanpassingen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering (WVA). Voor 2020 worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 1. Uitbreiding van het aantal momenten waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd van drie naar vier per jaar; 2. Verlenging… Lees verder
  • Belastingplan 2020: wijzigingen vennootschapsbelasting (19 november 2019) - Wijzigingen vennootschapsbelasting In 2020 blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gelijk. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting omlaag, maar minder dan eerder aangekondigd. In 2020 wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in tegenstelling tot eerdere plannen niet verlaagd. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting wel omlaag, maar… Lees verder
  • EU schrapt Belize van zwarte lijst belastingparadijzen (12 november 2019) - Noord-Macedonië verplaatst naar grijze lijst. De Raad van de EU heeft op 8 november 2019 besloten Belize te schrappen van de EU-lijst van niet-coöperatieve belastingjurisdicties. Belize heeft de nodige hervormingen doorgevoerd ter verbetering van zijn belastingregeling voor internationale ondernemingen, die eind 2018 zou worden ingevoerd. Belize zal daarom worden overgeheveld van bijlage I naar bijlage II… Lees verder
  • Voorgenomen aanwijzing laagbelastende jurisdicties 2020 / Internetconsultatie (23 oktober 2019) - Om uitvoering te geven aan maatregelen tegen belastingontwijking, stelt de staatssecretaris van Financiën jaarlijks bij ministeriële regeling vast welke staten worden aangewezen als laagbelastend en/of niet-cooperatief (hierna: de Regeling). Laagbelastende staten zijn staten zonder winstbelasting of met een statutair tarief van minder dan 9%. Niet-cooperatieve staten betreffen staten die zijn opgenomen op de EU-lijst van… Lees verder
  • EU schrapt VAE en Marshalleilanden van zwarte lijst belastingparadijzen (11 oktober 2019) - 2 landen geschrapt van lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden, 5 voldoen aan toezeggingen Op 10 oktober 2019 besloot de Raad om de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de Marshalleilanden van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden te schrappen. De Raad stelde ook vast dat Albanië, Costa Rica, Mauritius, Servië en Zwitserland alle toezeggingen inzake samenwerking… Lees verder
  • Fiscale aspecten van cryptovaluta (23 juni 2018) - Het minen en handelen in cryptovaluta door een natuurlijk persoon is volgens Staatssecretaris Snel van Financiën in de regel niet aan te merken als een bron van inkomen maar als een speculatieve transactie. Dit is slechts anders indien de feiten en omstandigheden uitwijzen dat aan de bronvereisten wordt voldaan (het voordeel dient (subjecief) te zijn… Lees verder
  • WBSO wordt in 2018 waarschijnlijk verlaagd! (19 september 2017) - De verwachting is dat de populaire subsidie WBSO in 2018 wordt verlaagd. Dit volgt uit een brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer. Het percentage van de tweede schijf zakt als het aan EZ ligt naar 14% (nu 16%), en van de eerste schijf naar 31% (nu 32%). Een van de redenen hiervan… Lees verder
  • Feitelijke leiding in Nederland / gebruikelijk loon voor directeur Britse Ltd. is van toepassing (28 juni 2017) - Hof Amsterdam 04-08-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3277 Instantie: Hof Amsterdam Datum: 4 augustus 2016 Zaaknummer: 15/00618 Vakgebied(en): Loonbelasting / Loon, Loonbelasting / Inhoudingsplichtige Brondocumenten: ECLI:NL:GHAMS:2016:3277, Uitspraak, Hof Amsterdam, 04‑08‑2016; Wetingang: art. 6 en 12a Wet LB 1964 Samenvatting Hof Amsterdam oordeelt dat X Ltd. in Nederland is gevestigd. Aangezien A een aanmerkelijk belang in X Ltd. heeft, en… Lees verder