• Geen algemene eisen aan transparantie over financieringsstromen (26 april 2020) - De Belastingdienst stelt in het algemeen geen eisen aan bedrijven met een hoofdkantoor in Nederland ten aanzien van transparantie over financieringsstromen van en naar laagbelastende staten of staten op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Dit antwoordt Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën op vragen van verschillende Kamerleden over schending van OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen door… Lees verder
  • Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis (7 april 2020) - De Belastingdienst heeft in verband met de coronacrisis een soepeler standpunt ingenomen met betrekking tot het gebruikelijk loon. Op het Forum Fiscaal Dienstverleners meldt de Belastingdienst ermee akkoord te gaan dat het gebruikelijk loon over 2020 achteraf door de bv wordt bepaald. Ook een tijdelijke verlaging van het maandloon behoort, onder voorwaarden, tot de mogelijkheden.… Lees verder
  • Aanvraagformulier 30%-regeling voor 2020 beschikbaar! (10 januari 2020) - De laatste versie van het aanvraagformulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2020’ is nu beschikbaar. Met dit formulier kunt u de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland. Met de 30%-regeling kan een werknemer uit het buitenland onder voorwaarden een onbelaste vergoeding ontvangen voor de extra kosten voor zijn tijdelijk verblijf… Lees verder
  • Nederlandse zwarte lijst belastingparadijzen (30 december 2019) - Saudi-Arabië, Qatar, Koeweit en Belize gaan van de lijst af! Verenigde Arabische Emiraten blijft op de lijst! Nieuw zijn Barbados en Turkmenistan. Er staan in totaal 14 landen op de vandaag in de Staatscourant gepubliceerde Nederlandse lijst van laagbelastende landen. De lijst wordt gebruikt bij bestaande en nieuwe maatregelen tegen belastingontduiking. Het gaat om landen… Lees verder
  • Belastingplan 2020: wijzigingen voor particulieren (20 november 2019) - Belastingwijzigingen voor particulieren Hieronder vindt u een selectie van de belangrijkste maatregelen uit het pakket Belastingplan 2020. Een overzicht van alle maatregelen kunt u bekijken op de pagina Belastingplanstukken van de Rijksoverheid. U kunt deze hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal   Lees verder
  • S&O-afdrachtsvermindering: wijzigingen m.i.v. 2020 (20 november 2019) - S&O-afdrachtvermindering: aanpassingen m.i.v. 2020 Het pakket Overige fiscale maatregelen 2020 voorziet in een beperkt aantal aanpassingen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering (WVA). Voor 2020 worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 1. Uitbreiding van het aantal momenten waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd van drie naar vier per jaar; 2. Verlenging… Lees verder
  • Belastingplan 2020: wijzigingen vennootschapsbelasting (19 november 2019) - Wijzigingen vennootschapsbelasting In 2020 blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gelijk. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting omlaag, maar minder dan eerder aangekondigd. In 2020 wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in tegenstelling tot eerdere plannen niet verlaagd. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting wel omlaag, maar… Lees verder
  • EU schrapt Belize van zwarte lijst belastingparadijzen (12 november 2019) - Noord-Macedonië verplaatst naar grijze lijst. De Raad van de EU heeft op 8 november 2019 besloten Belize te schrappen van de EU-lijst van niet-coöperatieve belastingjurisdicties. Belize heeft de nodige hervormingen doorgevoerd ter verbetering van zijn belastingregeling voor internationale ondernemingen, die eind 2018 zou worden ingevoerd. Belize zal daarom worden overgeheveld van bijlage I naar bijlage II… Lees verder
  • Voorgenomen aanwijzing laagbelastende jurisdicties 2020 / Internetconsultatie (23 oktober 2019) - Om uitvoering te geven aan maatregelen tegen belastingontwijking, stelt de staatssecretaris van Financiën jaarlijks bij ministeriële regeling vast welke staten worden aangewezen als laagbelastend en/of niet-cooperatief (hierna: de Regeling). Laagbelastende staten zijn staten zonder winstbelasting of met een statutair tarief van minder dan 9%. Niet-cooperatieve staten betreffen staten die zijn opgenomen op de EU-lijst van… Lees verder
  • EU schrapt VAE en Marshalleilanden van zwarte lijst belastingparadijzen (11 oktober 2019) - 2 landen geschrapt van lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden, 5 voldoen aan toezeggingen Op 10 oktober 2019 besloot de Raad om de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de Marshalleilanden van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden te schrappen. De Raad stelde ook vast dat Albanië, Costa Rica, Mauritius, Servië en Zwitserland alle toezeggingen inzake samenwerking… Lees verder