Nieuw formulier registratie buitenlandse ondernemers

De Belastingdienst heeft een nieuw registratieformulier gepubliceerd waarmee buitenlandse ondernemers zich voor de omzetbelasting, vennootschapsbelastingen en/of loonheffingen kunnen aanmelden.

Het nieuwe formulier kunt u hier hieronder downloaden. Met dit formulier meldt u zich als buitenlandse ondernemer aan bij de Nederlandse Belastingdienst voor de omzetbelasting, de vennootschapsbelasting en de loonheffingen.

Invullen en opsturen

Vul dit formulier in op uw computer. Hiervoor hebt u Adobe Reader 9.0 of hoger nodig. Print het ingevulde formulier, onderteken het en stuur het met de gevraagde bijlagen naar:

Belastingdienst
Postbus 2892
6401 DJ Heerlen
Nederland

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor ‘Doel opslaan’ (deze term kan per browser anders zijn).

Bron: Belastingdienst

Link adres: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/btw_identificatnr_buitlnd_ondern_on711z4fol.pdf