Kerncijfers Inkomstenbelasting 2021

Onderstaande kerncijfers ontlenen wij aan het eindejaarsbericht van het Ministerie van Financiën.
De inflatiecorrectie voor 2021 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,6%.
Een selectie van de belangrijkste wijzigingen uit het pakket Belastingplan 2021, kunt u ook hier rustig nalezen
 

 

Bovengrens 1e schijf box 1 geboren na 31-12-1945

2020

34.712

2021

35.129

Bovengrens 1e schijf box 1 geboren voor 1-1-1946

35.375

35.941

Bovengrens 2e schijf box 1

68.507

68.507

Belastingtarief 1e schijf box 1

9,70%

9,45%

Belastingtarief 2e schijf box 1

37,35%

37,10%

Belastingtarief 3e schijf box 1

49,50%

49,50%

Max. aftrekpercentage hypotheekrenteaftrek

46,00%

43,00%

idem bepaalde grondslagverminderende posten –

46,00%

43,00%

Tarief AOW – premie

17,90%

17,90%

Tarief AWBZ/WLZ – premie

9,65%

9,65%

Tarief ANW – premie

0,10%

0,10%

Gecombineerd tarief 1e schijf

37,35%

37,10%

idem boven AOW-leeftijd 1e schijf

19,45%

19,20%

Tarief box 2

26,25%

26,90%

Tarief box 3

30,00%

31,00%

Drempel schulden per volwassene box 3

3.100

3.200

Heffingvrij vermogen box 3

30.846

50.000

Bovengrens grondslag 1e schijf box 3

72.797

50.000

Bovengrens grondslag 2e schijf box 3

1.005.572

950.000

Forfaitair rendement 1e schijf box 3

1,79%

1,90%

Forfaitair rendement 2e schijf box 3

4,19%

4,50%

Forfaitair rendement 3e schijf box 3

5,28%

5,69%

Heffingskortingen

2020 2021
Algemene heffingskorting maximum 2.711 2.837
idem boven AOW-leeftijd 1.413 1.469
Start afbouw vanaf inkomen 20.711 21.043
Algemene heffingskorting nul bij inkomen 68.507 68.507
Afbouwpercentage 5,672% 5,977%
idem boven AOW-leeftijd 2,389% 2,954% 3,093%
Percentage uitbetaalbare heffingskorting 33,33% 20,00% 13,33%
Arbeidskorting
Arbeidskorting maximum 1e opbouwtraject 279 463
idem boven AOW-leeftijd 146 240
Maximum 1e opbouw bereikt bij inkomen 9.921 10.108
Percentage 1e opbouwtraject 2,812% 4,581%
idem boven AOW-leeftijd 1,464% 2,371%
Arbeidskorting maximum 2e opbouwtraject 3.595 3.837
idem boven AOW-leeftijd 1.873 1.987
Maximum 2e opbouw bereikt bij inkomen 21.430 21.835
Percentage 2e opbouwtraject 28,812% 28,771%
idem boven AOW-leeftijd 15,004% 14,890%
Arbeidskorting maximum 3e opbouwtraject 3.819 4.205
idem boven AOW-leeftijd 1.989 2.178
Percentage 3e opbouwtraject 1,656% 2,663%
idem boven AOW-leeftijd 0,862% 1,378%
Start afbouw (maximum 3e opbouw) bij inkomen 34.954 35.652
Arbeidskorting nul bij inkomen 98.604 105.736
Afbouwpercentage 6,0% 6,0%
idem boven AOW-leeftijd 3,124% 3,105%
(Alleenstaande) ouderenkorting
Inkomensgrens ouderenkorting 37.372 37.970
Ouderenkorting onder inkomensgrens 1.622 1.703
Ouderenkorting boven inkomensgrens/na afbouw 0 0
Ouderenkorting nul bij inkomen 48.185 49.323
Ouderenkorting afbouwpercentage 15% 15%
Alleenstaande ouderenkorting (geen inkomensgrens) 436 443
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Inkomensdrempel combinatiekorting 5.072 5.153
Combinatiekorting basis bij inkomensdrempel 0 0
Maximum combinatiekorting 2.881 2.815
Maximum combinatiekorting bereikt bij inkomen 30.234 29.738
Opbouwpercentage na inkomensdrempel 11,45% 11,450%
Jonggehandicaptenkorting 749 761

Ondernemersfaciliteiten

2020 2021
Zelfstandigenaftrek 7.030 6.670
Extra zelfstandigenaftrek voor starters 2.123 2.123
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (maximum) 12.000 12.000
Fiscale oudedagsreserve maximum/percentage 9.218/9,44% 9.395/9,44%
Aftrek voor speur en ontwikkeling (S&O) 12.980 13.188
Extra S&O-aftrek voor starters 6.494 6.598
Stakingsaftrek 3.630 3.630
MKB-winstvrijstelling 14% 14%

Investeringsaftrek

2020 2021
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 28% 28%
KIA opbouw als investering tussen 2.400-58.238 2.400-59.170
KIA maximum 16.307 16.568
KIA afbouw als investering hoger dan 107.848 109.574
KIA afbouwpercentage 7,56% 7,56%
KIA nul als investering hoger dan 323.544 328.721
Energie-investeringsaftrek (EIA) 45,0% 45,5%
Milieu-investeringsaftrek (MIA) maximumpercentage 36% 36%
Milieu-investeringsaftrek (MIA) middenpercentage 27% 27%
Milieu-investeringsaftrek (MIA) minimumpercentage 13,5% 13,5%

Aftrek specifieke zorgkosten

2020 2021
Minimale drempel tot inkomen 7.863 7.989
Minimale drempel per volwassene per jaar 136 139
Inkomensgrens voor drempelpercentage 41.765 42.434
Drempel (% van inkomen onder/boven inkomensgrens) 1,65%/5,75% 1,65%/5,75%
Verhogingspercentage tot 2e schijf onder/boven AOW-lft 40%/113% 40%/113%

Diversen

2020 2021
Eigenwoningforfait WOZ-waarde € 75.000 tot grens 0,60% 0,50%
Grens WOZ-waarde eigenwoningforfait 1.090.000 1.110.000
Eigenwoningforfait vanaf grens 2,35% 2,35%
Percentage toepasbaarheid Wet Hillen 93 1/3% 90%
Algemeen bijtellingspercentage voor privégebruik auto 22% 22%
Verlaagde bijtelling voor nulemissieauto’s 8% 12%
Maximum grondslag voor verlaagde bijtelling (elektrisch) 45.000 40.000
Werkkostenregeling vrije ruimte onder/boven € 400.000 3%/1,2% 1,7%/1,18%
Maximum onbelaste vergoeding zakelijke km. (eurocent) 19 19
Maximum vergoeding vrijwilligers per jaar/maand 1.700/170 1.800/180
Vrijstelling voor groene beleggingen box 3 59.477 60.429
Heffingskorting voor groen beleggen (% van vrijstelling) 0,7% 0,7%

Vrijstellingen vermogensrendementsheffing in box 3 (€)

2020 2021
Uitvaartverzekering 7232 7.348
Bestaande kapitaalsverzekeringen* 123.428 123.428
Bestaande kapitaalsverzekeringen met fiscale partner* 246.856 246.856
Contant geld 543 552
Contant geld met fiscale partner 1086 1.104
* Wordt niet meer geïndexeerd.

Reisaftrek OV (€)

2020 2021
minder dan 10 km
10-15 km 463 471
15-20 km 616 626
20-30 km 1028 1.045
30-40 km 1275 1.296
40-50 km 1662 1.689
50-60 km 1849 1.879
60-70 km 2050 2.083
70-80 km 2121 2.155
80 km en meer 2150 2.185

Uitgaven inkomensvoorzieningen

2020 2021
Maximale jaarruimte (% van premiegrondslag) 13,3 13,3
Maximale jaarruimte (€) 12.968 13.236
Maximale reserveringsruimte (€); op 1 januari 2021 jonger dan 56 jaar en 4 maanden 7371 7.489
Maximale reserveringsruimte (€); op 1 januari 2021 56 jaar en 4 maanden of ouder 14.552 14.785
Franchisebedrag voor premiegrondslag (€) 12.472 12.672
Inkomensgrens box 1 voor premiegrondslag (€) 110.111 112.189
Maximale jaaruitkering tijdelijke oudedagslijfrenten (€) 22.089 22.443
Maximale bedrag voor afkoop lijfrente vrij van revisierente (€) 4475 4.547

Maximale extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers (€)

2020 2021
• Stakingen door ondernemers die ten hoogste 5 jaar jonger zijn dan de AOW-leeftijd 467.044 474.517
• Staking door ondernemer die 5% of meer arbeidsongeschikt is, mits de lijfrente-uitkeringen ingaan binnen zes maanden na het staken
• Het staken van de onderneming door overlijden
• Stakingen door ondernemers met een leeftijd tussen de 15 en 5 jaar lager dan de AOW-leeftijd 233.530 237.267
• Stakingen door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan
Overige gevallen 116.771 118.640

Overig (€)

2020 2021
Maximaal bedrag energie-investeringsaftrek 124.000.000 126.000.000
Teruggaafgrens inkomstenbelasting 15 15
Aanslaggrens inkomstenbelasting 47 48
Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname tot 2012) 219 223
Maximaal onbelast rentevoordeel in uitkeringen uit kapitaalverzekering, beleggingsrecht en spaarrekening eigen woning 168.500 171.000
Vrijstelling voor kamerverhuur 5506 5.668