Geen algemene eisen aan transparantie over financieringsstromen

De Belastingdienst stelt in het algemeen geen eisen aan bedrijven met een hoofdkantoor in Nederland ten aanzien van transparantie over financieringsstromen van en naar laagbelastende staten of staten op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Dit antwoordt Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën op vragen van verschillende Kamerleden over schending van OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen door…

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

De Belastingdienst heeft in verband met de coronacrisis een soepeler standpunt ingenomen met betrekking tot het gebruikelijk loon. Op het Forum Fiscaal Dienstverleners meldt de Belastingdienst ermee akkoord te gaan dat het gebruikelijk loon over 2020 achteraf door de bv wordt bepaald. Ook een tijdelijke verlaging van het maandloon behoort, onder voorwaarden, tot de mogelijkheden.…

Aanvraagformulier 30%-regeling voor 2020 beschikbaar!

De laatste versie van het aanvraagformulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2020’ is nu beschikbaar. Met dit formulier kunt u de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland. Met de 30%-regeling kan een werknemer uit het buitenland onder voorwaarden een onbelaste vergoeding ontvangen voor de extra kosten voor zijn tijdelijk verblijf…

UAE to stay on Dutch tax blacklist

14 countries remain on the Dutch black list of low-tax countries published on 30 December 2019 in the Government Gazette. The list is part of the country’s fight against tax avoidance and targets countries with a profit tax rate of less than 9%. Barbados and Turkmenistan have now been added whereas Belize, Kuwait, Qatar and…

Nederlandse zwarte lijst belastingparadijzen

Saudi-Arabië, Qatar, Koeweit en Belize gaan van de lijst af! Verenigde Arabische Emiraten blijft op de lijst! Nieuw zijn Barbados en Turkmenistan. Er staan in totaal 14 landen op de vandaag in de Staatscourant gepubliceerde Nederlandse lijst van laagbelastende landen. De lijst wordt gebruikt bij bestaande en nieuwe maatregelen tegen belastingontduiking. Het gaat om landen…