Dutch blacklist of low-tax jurisdictions proposed for 2020 / Internetconsultation

Further to the Dutch measures implemented against tax avoidance, the Dutch State Secretary of Finance annually determines by ministerial regulation which states are designated as low-tax and / or non-cooperative (hereinafter: the Regulation) jurisdictions. Low-tax states are states without profit tax or with a statutory tax rate of less than 9%. Non-cooperative states are states…

Voorgenomen aanwijzing laagbelastende jurisdicties 2020 / Internetconsultatie

Om uitvoering te geven aan maatregelen tegen belastingontwijking, stelt de staatssecretaris van Financiën jaarlijks bij ministeriële regeling vast welke staten worden aangewezen als laagbelastend en/of niet-cooperatief (hierna: de Regeling). Laagbelastende staten zijn staten zonder winstbelasting of met een statutair tarief van minder dan 9%. Niet-cooperatieve staten betreffen staten die zijn opgenomen op de EU-lijst van…