S&O-afdrachtsvermindering: wijzigingen m.i.v. 2020

S&O-afdrachtvermindering: aanpassingen m.i.v. 2020 Het pakket Overige fiscale maatregelen 2020 voorziet in een beperkt aantal aanpassingen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering (WVA). Voor 2020 worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 1. Uitbreiding van het aantal momenten waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd van drie naar vier per jaar; 2. Verlenging…