Nieuw formulier registratie buitenlandse ondernemers

De Belastingdienst heeft een nieuw registratieformulier gepubliceerd waarmee buitenlandse ondernemers zich voor de omzetbelasting, vennootschapsbelastingen en/of loonheffingen kunnen aanmelden. Het nieuwe formulier kunt u hier hieronder downloaden. Met dit formulier meldt u zich als buitenlandse ondernemer aan bij de Nederlandse Belastingdienst voor de omzetbelasting, de vennootschapsbelasting en de loonheffingen.  Invullen en opsturen Vul dit formulier in op uw…

New registration form foreign businesses

The Dutch tax authorities have published a new registration form with which foreign entrepreneurs can register for VAT, corporate income tax and / or payroll taxes. The new form is called ‘Registration of a foreign business’. The tax authorities receive many different forms for the registration of foreign entrepreneurs, which means that processing these registrations…

Geen algemene eisen aan transparantie over financieringsstromen

De Belastingdienst stelt in het algemeen geen eisen aan bedrijven met een hoofdkantoor in Nederland ten aanzien van transparantie over financieringsstromen van en naar laagbelastende staten of staten op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Dit antwoordt Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën op vragen van verschillende Kamerleden over schending van OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen door…

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

De Belastingdienst heeft in verband met de coronacrisis een soepeler standpunt ingenomen met betrekking tot het gebruikelijk loon. Op het Forum Fiscaal Dienstverleners meldt de Belastingdienst ermee akkoord te gaan dat het gebruikelijk loon over 2020 achteraf door de bv wordt bepaald. Ook een tijdelijke verlaging van het maandloon behoort, onder voorwaarden, tot de mogelijkheden.…